ارزش غذایی بخش های مختلف مرغ

ارزش غذایی بخش های مختلف مرغ

اکثر مردم بر این باور هستند که گوشت مرغ یک گوشت مفید برای حفظ سلامتی می باشد و منبع غنی از پروتئین می باشد و ریز مغذی های مهمی مثل سلنیوم و آهن را تامین می کند اما به این نکته دقت نمی کنند که ارزش تغذیه ای مرغ به چگونگی آماده کردن آن و قسمتی از مرغ که مصرف می کنید نیز بستگی دارد.

در این مقاله سعی داریم به بررسی حقایق تغذیه ای بخش های مختلف مرغ بپردازیم.

ارزش تغذیه ای قسمت انتهای ران مرغ:

اطلاعات تغذیه ای اعلام شده برای ۷۰ گرم ران مرغ بدون پوست کباب شده می باشد.

 

ارزش تغذیه ای ۷۰ گرم ران مرغ کباب شده

۱۳۵ cal کالری
۷.۵g چربی
۲۳۴mg سدیم
0g کربوهیدرات
0g فیبر
0g شکر
۱۶.۹g پروتئین
۱۶.۲mcg سلنیوم
۳.۸mg نیاسین

_________________________________________
کربوهیدرات:

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می کنید در ران مرغ بدون پوست کباب شده کربوهیدرات، فیبر و شکر وجود ندارد.

چربی:

یک ران مرغ کباب  شده بدون پوست شامل ۷.۵ گرم چربی می باشد که از این مقدار ۱.۹۵ گرم آن را چربی اشباع شده و مابقی آن را چربی های اشباع نشده تشکیل می دهند. اگر شما ران مرغ را با پوست مصرف کنید مقدار این چربی بالاتر می رود.

پروتئین:

یک ران مرغ کباب شده ۷۰ گرمی حاوی ۱۶.۹ گرم پروتئین می باشد.

ویتامین ها و مواد معدنی:

ران مرغ منبع مهمی از سلنیوم شناخته می شود و یک ران مرغ کباب شده ۷۰ گرمی حاوی ۱۶.۲ میکروگرم سلنیوم می باشد و این مقدار ۲۹ درصد نیاز روزانه بدن به سلنیوم را تامین می کند. همچنین حاوی ۳.۸ میلی گرم نیاسین می باشد که ۲۴ درصد نیاز روزانه بدن به نیاسین را فراهم می کند.

کالری:

هر تکه ران مرغ کباب شده حاوی ۱۳۵ کالری می باشد.

ارزش تغذیه ای سینه مرغ:

اطلاعات تغذیه ای اعلام شده برای ۱۰۰ گرم سینه مرغ بدون پوست و استخوان می باشد.

سینه مرغ بدون پوست

 

ارزش تغذیه ای ۱۰۰ گرم سینه مرغ بدون پوست و استخوان

۱۵۸ cal کالری
۳.۲۴g چربی
۴۷mg سدیم
0g کربوهیدرات
0g فیبر
0g شکر
۳۲.۱g پروتئین
۳۴۳mg پتاسیم
۱.۵۸mg پنتوتنیک اسید
۳۲mg منیزیم

________________________________________
کربوهیدرات:

مشابه اغلب پروتئین های حیوانی هیچ کربوهیدراتی در سینه مرغ وجود ندارد.

چربی :

حدود ۳/۱ چربی سینه مرغ از چربی های اشباع شده تشکیل شده است و ما بقی آن چربی غیر اشباع می باشد.

پروتئین:

سینه مرغ یکی از منابع غنی پروتئین می باشد. در فردی با وزن ۷۵ کیلوگرم یک سینه مرغ ۱۰۰ گرمی نصف نیاز روزانه بدن به پروتئین را تامین می کند.

ویتامین ها و مواد معدنی:

صد گرم از سینه مرغ حاوی ۲۴۱ میلی گرم فسفر می باشد که یک سوم نیاز مقدار مورد نیاز روزانه فسفر برای افراد بالغ را تامین می کند همچنین در هر صد گرم سینه مرغ ۳۲ میکروگرم سلنیوم وجود دارد که بیشتر از نصف مقدار مصرف روزانه پیشنهادی سلنیوم را تامین می کند.

کالری:

هر وعده ۱۰۰ گرمی از سینه مرغ حاوی ۱۵۸ کالری می باشد.

ارزش تغذیه ای بال مرغ:

اطلاعات تغذیه ای اعلام شده برای یک بال  ۸۵ گرمی کباب شده با پوست می باشد.

بال مرغ کبابی

 

ارزش تغذیه ای ۸۵ گرم بال مرغ کباب شده  با پوست

۲۱۶ cal کالری
۱۴.۴g چربی
۸۳.۳mg سدیم
0g کربوهیدرات
0g فیبر
0g شکر
۲۰.۲g پروتئین
۲۱.۷mcg سلنیوم
۵.۴mg نیاسین

____________________________________

کربوهیدرات:

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می کنید در بال مرغ کباب شده کربوهیدرات، فیبر و شکر وجود ندارد.

چربی:

در بال مرغ کباب شده با پوست ۱۴.۴ گرم چربی وجود دارد. ۴.۲ گرم از آن چربی های اشباع شده هستند و مابقی آن را چربی های غیر اشباع تشکیل می دهند.

پروتئین:

در هر بال مرغ ۸۵ گرمی  ۲۰.۲ گرم پروتئین وجود دارد.

ویتامین ها و مواد معدنی:

هر بال مرغ  ۸۵ گرمی منبع عالی برای سلنیوم می باشد و حاوی ۲۱.۷ میکروگرم سلنیوم است که ۳۹ درصد نیاز روزانه به سلنیوم را تامین می کند.همچنین حاوی ۵.۴ میلی گرم نیاسین می باشد که ۳۴ درصد از نیاز روزانه افراد به نیاسین را تامین می کند. بال مرغ همچنین منبع خوبی برای وینامین ب ۶ می باشد و با داشتن ۰.۵ میلی گرم از این ویتامین ۲۹ درصد نیاز روزانه بدن به آن را تامین می کند.بال مرغ منبع خوبی برای فسفر می باشد و ۱۲۵ میلی گرم معادل ۱۰ درصد از نیاز روزانه افراد را تامین می کند.

کالری:

هر بال مرغ ۸۵ گرمی حاوی ۲۱۶ کالری می باشد.

ارزش تغذیه ای ساق ران مرغ :

اطلاعات تغذیه ای اعلام شده برای ۷۱ گرم ساق ران می باشد:

ساق ران بدون پوست

 

ارزش تغذیه ای ۷۱ گرم ساق ران مرغ کباب شده
۱۴۶ cal کالری
۸.۲g چربی
۲۷۸mg سدیم
۰.۱g کربوهیدرات
0g فیبر
۰.۱g شکر
۱۸.۲g پروتئین
۱۸.۲mcg سلنیوم
۴.۲mg نیاسین

___________________________________________________

چربی:

در ساق ران مرغ با پوست  کباب شده حدود ۸.۲ گرم چربی وجود دارد که حدودا ۲ گرم از آن را چربی اشباع شده تشکیل می دهد و ما بقی آن چرب غیر اشباع می باشد.

پروتئین:

در هر ساق مرغ معادل ۱۸.۲ گرم پروتئین وجود دارد.

ویتامین ها و مواد معدنی:

ساق ران مرغ منبع بسیار خوبی از سلنیوم می باشد بطوریکه هر ساق ران حدودا حاوی ۱۸.۲ میکروگرم سلنیوم می باشد و حدودا ۳۳ درصد از نیاز روزانه ما به سلنیوم را تامین میکند همچنین با داشتن حدود ۴.۲ میلی گرم نیاسین ۲۶ درصد از نیاز روزانه ما به نیاسین را تامین می کند.

کالری:

هر ساق ران مرغ با وزن حدودی ۷۱ گرم دارای ۲۱۶ کالری انرژی است.

ارزش تغذیه ای ران کامل مرغ:( ساق ران و انتهای ران و پشت ران)

اطلاعات تغذیه ای اعلام شده برای یک ران مرغ کامل ۲۵۸ گرمی می باشد.

 

ارزش تغذیه ای ۲۵۸ گرم ران مرغ کامل

۴۷۵ cal کالری
۲۳.۲g چربی
۲۵۳mg سدیم
۰ g کربوهیدرات
۰ g فیبر
۰ g شکر
۶۱.۹ g پروتئین
۶۶.۳ mcg سلنیوم
۱۵.۶ mg نیاسین

_______________________________________________________

کربوهیدرات:

همانطور که در قسمت های بالاتر این مقاله بررسی کردیم در ران مرغ کباب شده کربوهیدرات، فیبر و یا شکر وجود ندارد.

 چربی:

حدودا ۲۳.۲ گرم چربی در ران مرغ با پوست کباب شده وجود دارد که حدود ۶.۳ گرم از آن را چربی های اشباع تشکیل می دهند و مابقی آن چربی های غیر اشباع می باشد.

پروتئین:

حدودا در هر ران مرغ کامل ۶۱.۹ گرم پروتئین وجود دارد.

ویتامین ها و مواد معدنی:

ران مرغ منبع بسیار خوبی برای تامین سلنیوم مورد نیاز بدن می باشد و حاوی حدودا ۶۶.۳ میکرو گرم سلنیوم است که ۱۰۰ درصد نیاز روزانه بدن به سلنیوم را تامین می کند.

همچنین حدود ۱۵.۶ میلی گرم نیاسین می باشد و ۵/۹۷ درصد نیاز روزانه ما به نیاسین را تامین می کند.

بعلاوه ران مرغ منبع بسیار خوبی از ویتامین ب ۶، فسفر، پنتوتنیک اسید، آهن و روی می باشد.

کالری:

هر ران مرغ کامل  با پوست کباب شده حاوی ۴۷۵ کالری انرژی می باشد.

مژگان مهرزادی