سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودجوجه با استخوان ساده۰ تومان
موجودجوجه ترشجوجه کباب ترش۰ تومان
موجودجوجه بدون استخوان سبزیجات۰ تومان
موجودPlaceholderپای مرغ بسته بندی شده۰ تومان
موجودساق ران بدون پوستساق ران بدون پوست۰ تومان
موجودمرغ با پوستمرغ کامل قطعه شده با پوست۰ تومان
موجودمرغ بدون پوستمرغ کامل قطعه شده بدون پوست۰ تومان
موجودفیله مرغ زعفرانی۰ تومان
موجودبال رعفرانیبال مرغ زعفرانی۰ تومان
موجودساق ران زعفرانیساق ران زعفرانی بدون پوست۰ تومان
موجودپاچین زعفرانیبازو مرغ زعفرانی۰ تومان
موجودجوجه زعفرانیجوجه بدون استخوان زعفرانی۰ تومان
موجودجوجه بدون استخوان ساده۰ تومان
موجودPlaceholderدل مرغ۰ تومان
موجودPlaceholderسنگدان مرغ۰ تومان
موجودفیله مرغفیله مرغ۰ تومان
موجودشنیسل مرغشنیسل مرغ۰ تومان
موجودچرخ کرده مرغچرخ کرده مرغ۰ تومان
موجودPlaceholderجگر مرغ۰ تومان
موجودران مرغ بدون پوستران کامل بدون پوست۰ تومان
موجودران مرغ با پوستران کامل با پوست۰ تومان
موجودسینه مرغ با پوستسینه مرغ با پوست۰ تومان
موجودسینه مرغ بدون پوستسینه مرغ بدون پوست۰ تومان
موجودPlaceholderگردن مرغ۰ تومان
موجودبازو مرغ۰ تومان
موجودساق ران با پوستساق ران با پوست۰ تومان
موجودبال کبابیبال مرغ کبابی۰ تومان
موجودجوجه با استخوان رعفرانیجوجه با استخوان زعفرانی۰ تومان