سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجودجوجه با استخوان ساده۳۳۱۰۰
موجودجوجه ترشجوجه کباب ترش۵۱۹۰۰
موجودجوجه بدون استخوان سبزیجات۵۲۱۰۰
موجودپای مرغپای مرغ بسته بندی شده۷۵۰۰
موجودساق ران بدون پوستساق ران بدون پوست۴۹۰۰۰
موجودمرغ با پوستمرغ کامل قطعه شده با پوستتماس بگیرید
موجودمرغ بدون پوستمرغ کامل قطعه شده بدون پوستتماس بگیرید
موجودفیله مرغ زعفرانی۵۱۲۰۰
موجودبال رعفرانیبال مرغ زعفرانی۳۰۹۵۰
موجودساق ران زعفرانیساق ران زعفرانی بدون پوست۶۵۷۰۰
موجودپاچین زعفرانیبازو مرغ زعفرانی۳۲۹۵۰
موجودجوجه زعفرانیجوجه بی استخوان زعفرانی۵۱۴۰۰
موجودجوجه بی استخوان ساده۴۹۳۰۰
موجوددل مرغدل مرغ۱۵۰۰۰
موجودسنگدام مرغسنگدان مرغ۱۵۰۰۰
موجودفیله مرغفیله مرغ۶۴۰۰۰
موجودشنیسل مرغشنیسل مرغ۵۶۵۰۰
موجودچرخ کرده مرغچرخ کرده مرغ۵۶۵۰۰
موجودجگر مرغ۹۰۰۰
موجودران مرغ بدون پوستران کامل بدون پوست۴۱۰۰۰
موجودران مرغ با پوستران کامل با پوستتماس بگیرید
موجودسینه مرغ با پوستسینه مرغ با پوست۴۸۰۰۰
موجودسینه مرغ بدون پوستسینه مرغ بدون پوستتماس بگیرید
موجودگردن مرغگردن مرغ۱۳۵۰۰
موجودبازو مرغتماس بگیرید
موجودساق ران با پوستساق ران با پوست۴۸۰۰۰
موجودبال کبابیبال مرغ کبابی۳۱۰۰۰
موجودمرغ کامل با پوستتماس بگیرید
موجودجوجه با استخوان رعفرانیجوجه با استخوان زعفرانی۳۵۱۰۰
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X